1. čakra: Archetyp Hospodyně - Macecha

30.06.2021

S kořenovou čakrou jsou spojená témata bezpečí, přežití, stability, tělesných potřeb, nalezení svého místa ve světě i spojení se zemí. Co se týče archetypů, vyvstává nám tady protikladná dvojice Hospodyně a Macecha. O tom, která z nich se právě aktivuje, rozhoduje temperament a momentální životní okolnosti dané ženy. 

Hospodyně

Pokud jste právě přišla o své životní jistoty, ať už proto, že láska vašeho života právě zmizela bůhvíkam anebo vám třeba dali výpověď v práci, archetyp Hospodyně je v tuhle chvíli pro vás to pravé. Hospodyně se stará, pečuje a dopřává pohodlí. Buduje domov a obnovuje území, ve kterém se můžeme cítit bezpečně.

Můžete jí povolat třeba ve formě starořecké Hestie, laskavé a moudré ženy, bohyně svornosti a domácího klidu. Přijde, aby vás utěšila a pofoukala bolístky. Tento archetyp se aktivuje ve chvílích, kdy se choulíme do deky a horkým čajem s třezalkou a levandulí utěšujeme samotu. Přichází na pomoc, když se potřebujeme v bezpečí vylízat ze svých ran.

Hospodyně není sexy, muže nezajímá, ale jí to v žádném případě nevadí, Hospodyně je totiž babička, která vás obejme a řekne "neboj děvenko, všechno se spraví."

Pokud se ale události nespraví a žena má pocit, že v bezpečí pod dekou uvízla a život jí uniká anebo pokud svou péči směřovala převážně ke svému okolí a ono ji neocení, potom se z Hospodyně stává Macecha.

Macecha

je žena, která se cítí ukřivděná životem i svými blízkými, je nešťastná a hluboce nespokojená. Brání se, a proto kritizuje, vyčítá a popichuje.

Ruku na srdce, poznáváte se? Myslím, že v každé z nás byl jistě v některých životních fázích tento archetyp aktivní. Macecha je silně destruktivní jak směrem k okolí, tak směrem k nám samým. Co si s ní tedy počít?

Nic složitého.

V prvé řadě je třeba si uvědomit, který archetypální program v našem životě právě řádí a proč. Macechu nepopírejte ani se za své chování neobviňujte. Prostě jen přijměte fakt, že tohle je odvrácená strana laskavé Hospodyně a že jste se pod tou dekou patrně choulily příliš dlouho. Anebo svým blízkým až příliš podstrojovaly.

Svět se prostě jen potřeboval zpátky srovnat do neutrální harmonie a vyrovnat pozitivní stránku archetypu jeho negativní protiváhou.

Maceše vzdejte úctu a propusťte ji s vědomím, že i tohle je součást vašeho života, ale pokud jí nedáme pozornost, nemusí být aktivní.

Pokud se tento archetyp aktivuje, jde patrně také o chvíli, kdy je třeba vylézt z pod deky, odložit horký čaj a posunout se zas o kousek dál.