5. čakra: Archetyp Léčitelka

03.07.2021

Dodám

Léčitelka

S Léčitelkou a pátou čakrou vstupujeme do vyšších složek vědomí. Opouštíme srdce - průsečík božství a lidství a vydáváme se na pouť do jemných úrovní.

Kdy se nám začínají otevírat dary tohoto archetypu?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože se strukturami vyšších složek vědomí je třeba jednat opatrně a v rukavičkách. Nejsou totiž přístupny vždy a už vůbec nejsou přístupny každému.

Jakou podmínku si dává Léčitelka, aby se nám otevřela a předala svou moudrost a sílu?

Tady si budeme muset pomoci jejím mužským protějškem - zraněným léčitelem Chirónem.

Pro objasnění uvedu jeho příběh v pár větách. Chirón, nejmoudřejší z Kentaurů, byl zasažen otráveným šípem, a protože je nesmrtelný, trpěl díky tomu věčnou bolestí. Proto začal hledat cesty k vlastnímu uzdravení. Časem začal léčit nejen sebe, ale i druhé a na oplátku se mu s každým dalším uzdraveným ještě více ulevilo.

Připomíná vám to něco?

Samozřejmě. Každý z terapeutů a léčitelů je zpětně vděčný za kdejakou prohru a karambol ve svém životě. Bez něj by nebyl tím, čím je. Bez něj by nedokázal zaktivovat potřebnou míru empatie a soucitu nutnou ke skutečnému léčení.

Předpokládám, že každý, kdo projeví zájem o čtení článků podobného typu jako je tento, už v sobě nějakou tu část Zraněného léčitele zaktivovanou má.

Tím se dostáváme k podstatné otázce - opravdu je nutné projít bolestí jako cestou k růstu?

Jako na většinu otázek, i zde si můžeme současně odpovědět "ano" i "ne". Záleží jen na tom, z jaké úrovně vědomí se ptáme a z jaké odpovídáme.

Pokud člověk dokáže přijmout aktuální duševní výzvu, kterou mu život předkládá, neuhne před ní, pochopí ji a přijme za svou, může se nejen uzdravit, ale i posunout svůj duševní vývoj na vyšší příčku. Tento krok však není lehký a už vůbec ne samozřejmý.

Na druhou stranu, pokud už velkou částí naší pozornosti dokážeme spočívat v božském Zdroji, další lekce nejsou třeba. Láska je vždy vyšší učitel než Bolest. Ale tady pozor - obecně máme tendenci přeceňovat stupeň svého spirituálního vývoje a rádi se ukolébáváme pocitem, že my už jsme přece "za vodou". V tom případě ale nejde o nic jiného než o pohodlnou rezignaci na vlastní vývoj a archetypu Léčitelky nedosáhneme.

Odpovědi a cesty vyšších čaker zkrátka nejsou nikdy jednoznačné.

Víc, než kdykoli jindy je tady třeba začít opouštět všechny systémy, které až dosud fungovaly, opouštět učitele a rádce a začít se spoléhat jen na sebe a svou intuici.

Ale o ní až v další části, v archetypu Vizionářky.