Žena a archetyp - úvod

30.06.2021

Zájem o poznání ženských archetypů v poslední době neustále stoupá. A není divu, jedná se o téma nejen hluboké, ale zároveň univerzální a všudypřítomné. V té či oné podobě se totiž dotýká každého z nás. A ať už se na něj díváme z pohledu psychoterapie, esoteriky nebo mytologie, vždy půjde o záležitost jak poučnou, tak zábavnou. Drobnou nevýhodou bývá jen fakt, že v záplavě různých pojetí není vždy jednoduché se vyznat.

Jak se jednoduše zorientovat?

V úvodu článku krátce nastíníme pár konceptů, se kterými se v rámci tohoto tématu můžeme setkat a hned potom podrobněji představíme jeden z nich. Nejčastější dělení ženských archetypů bývá podle klasické jungiánské typologie na matku, milenku, lovkyni a čarodějku, a aby to nebylo tak jednoduché, existuje k nim ještě druhá podobná varianta, kde se objevuje královna, matka, milenka a kněžka. K nim jako jejich mužský protějšek přiřazujeme archetyp krále, bojovníka, milence a moudrého starce.

Kromě této klasiky existuje ale také celá řada dalších rozlišení. Obvykle na základě některé z mytologií. A tak tady máme řecké archetypální bohyně - Gáiu, Héru, Déméter, Persefoné, Hestii, Artemis, Athénu a Afrodité. A oproti nim stojí slovanská, severská nebo třeba indická božstva.

Na archetypy lze pohlížet také z hlediska času, jako na různé vývojové fáze života ženy - od dívky až po stařenu anebo jako na fáze menstruačního cyklu. Další z možností je dělení podle živlů, temperamentu nebo lunárních znamení, a to ještě ani zdaleka nejsme u konce.

Jak s archetypy pracovat?

Jen z výčtu výše uvedeného vyplývá, že lidé jsou archetypy fascinováni a neodolatelně přitahováni. Proč? Protože se jedná o univerzální prasíly odjakživa přítomné ve stvořeném světě. A jejich přijetím a zvědoměním můžeme velmi efektivně ovlivnit prožívání našeho každodenního života. Otázkou je, co to vlastně znamená přijetí a zvědomení archetypu? Proč by člověk potřeboval přijímat něco, co tady na světě existuje tak jako tak?

Přijetí archetypu

Jednoduše proto, že jsme nejen součástí celku, ale zároveň i celý vesmír je obsažen v nás. Vše, co nabývá jakoukoli formu - a je úplně jedno, jestli mentální nebo fyzickou - toto vše má svůj předobraz v nás samých. Tedy i každý archetyp a každá bohyně. Nezní to tak špatně, viďte? Ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že i každé božstvo má svůj stín. A tady už nám nepomůže, jestli jsme jungiáni, jógíni nebo mágové, pokaždé se totiž stínu musíme postavit. Protože, ať už se hlásíte k jakékoli interpretaci světa, nakonec vždycky dojdete k bodu, kdy je třeba přijmout oba konce polarity. Kladný i záporný, dobro i zlo.

Zvědomění archetypu

To by bylo k přijetí, ale co znamená zvědomění archetypu? To, že je náš život v podstatě řízen podvědomými programy, je už celkem známá věc. Metod a způsobů, jak s nimi pracovat existuje nespočet. A je v podstatě jedno, kterou z nich si vyberete. Pokud tedy s programy pracovat chcete. Ono totiž v těchhle nejkomplikovanějších záležitostech naší psychiky paradoxně zabírá to nejjednodušší řešení - většinou stačí jen si daný program uvědomit.

Od programu k archetypu

Ve vypjatých a mezních situacích našeho života, se potom mohou aktivovat ne programy, ale rovnou archetypy. Což jsou univerzálně platné vzorce lidského chování. A protože jsou univerzální a nadčasové, mají i větší sílu. A abych byla přesná, je třeba uvést, že každý z programů je s nějakým typem archetypu vždycky propojen. 

Pokud se potom člověk s archetypem ztotožní nebo se dostane pod jeho nevědomou nadvládu, dějí se věci. A většinou nebývají hezké. Říkáme jim psychóza nebo v lepším případě psychospirituální krize.

Proto je tak důležité o archetypech vědět, uvědomovat si je a nepodléhat jim. Pokud se nám chce, můžeme si s nimi jen tak zlehka s odstupem hrát. Pojďme se tedy už podívat zblízka na to, jak se konkrétní archetypy chovají v praxi a jak jejich přijetí může pomoci zkvalitnit náš život. Pro tento článek jsem se rozhodla uvést méně obvyklé členění, které mi však přijde zajímavé, a to dělení podle jednotlivých čaker.